Impressie beurs Urk  

 

Verschillen H0, N en Z schaal 

Ondertussen gaan we verder met de grote baan, afbouw kleine baan

(vooral wijzigingen op het vlak van electronische aansturing, zoals meer secties per blok)

en uiteraard om de tafel met koffie, thee enz.