Startpagina

Privacy verklaring

De vereniging respecteert de privacy van al haar leden en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacy beleid van die andere sites raadplegen door hun privacy verklaringen aan te klikken.

Verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie

Als u zich aanmeldt als lid of begunstiger van onze vereniging vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om te kunnen informeren over onze bijeenkomsten en activiteiten.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de vereniging. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.
U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek doen via de voorzitter.

De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij in de administratie zijn opgenomen en gebruikt. Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk twee jaar na beŽindiging van uw lidmaatschap van de vereniging uit de administratie worden verwijderd.

Op deze website worden fotoís van onze activiteiten geplaatst.

Als u er bezwaar tegen heeft dat u herkenbaar in beeld bent, kunt u een verzoek tot verwijdering indienen bij het bestuur.