Startpagina

 

Lidmaatschap van Modelspoorvereniging De Sprinter

 

Het lidmaatschap

In principe kan een ieder lid worden van Model Spoor Vereniging De Sprinter. Omdat we als vereniging toch wel beogen de modelspoorhobby op een aanvaardbaar peil te krijgen en het voor het nieuwe verenigingslid ook een periode van gewenning zal betekenen, wordt een toegetreden lid gedurende een halfjaar eerst aspirant lid. Tijdens dit halfjaar kunnen het lid en de vereniging gezamenlijk bekijken hoe de wederzijdse ervaringen zijn. Na dit halfjaar nemen we een wederzijds besluit over de eventuele omzetting van het aspirant- in een definitief lidmaatschap.

De lidmaatschapbijdrage

Een huishouden zonder geld kan niet bestaan, dit geldt dus ook voor een vereniging. Voor de verenigingsactiviteiten beogen we alleen de noodzakelijke kosten ten laste van de leden te laten komen en daarmede toch een zo breed mogelijke invulling aan de vrijetijdsbesteding te kunnen geven. Vandaar dat geprobeerd wordt de lidmaatschapsbijdrage zo gunstig mogelijk te houden. De jaarlijkse contributie bedraagt in 2022 90,00

 

 

Kontakten met andere modelspoorders

Naast het kontakt met de verenigingsleden, waar men van elkaar al het nodige kan leren, is de Model Spoor Vereniging De Sprinter ook aangesloten bij de Nederlandse Modelspoor Federatie, welke fungeert als overkoepelingorganisatie voor modelspoor verenigingen in Nederland. Op die wijze worden de kontakten met andere modelspoorders binnen Nederland alleen nog maar versterkt.

Heeft u interesse om lid te worden?

Is uw belangstelling gewekt en wilt u meer informatie omtrent de mogelijkheden en het aangaan van het lidmaatschap, dan kunt u kontakt opnemen met het secretariaat van de Model Spoor Vereniging De Sprinter. Graag zenden wij u een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap toe, tel.: 0527-698233, E-mail:secretaris@msvsprinter.nl.

Ook kunt u informatie krijgen via het volgende telefoonnummer 0527612633 of 06-49987696

Voor informatie / vragen / donatie / sponsoring:. via het e-mailadres van de vereniging: info@msvsprinter.nl ,waar u ook uw suggesties, mededelingen etc. kwijt kunt.

U kunt ook bellen op boven staande telefoonnummers.

.