Startpagina

 

Even voorstellen

De model Spoor Vereniging De Sprinter, is in 1993 opgericht door een aantal enthousiaste spoorweg-liefhebbers met  als doel de modelspoorhobby als een volwaardige vrijetijdsbesteding te beoefenen en te bevorderen.

Modelspoorbouw

Modelspoorbouw is een vorm van vrijetijdsbesteding die doorgaans individueel binnenskamers wordt beoefend. Toch praten modelspoorders graag over hun hobby en wisselen zij maar al te graag ervaringen en wetenswaardigheden uit. Ook het vinden van antwoord op vragen draagt voor modelspoorhobbyisten bij aan het vergroten van het plezier aan de hobby. Immers door verrijking van kennis en ervaring verkrijgt het modelspoor veelal een extra impuls. Een modelspoorvereniging brengt deze mensen met elkaar in contact, zodat de mogelijkheid om van elkaars hobby kennis te nemen en van elkaar te leren wordt geschapen. Door gezamenlijke activiteiten kunnen de leden ook vaak kosten besparen. Sinds januari 2015 is de vereniging overgestapt naar digitaal. Digitaal wil zeggen dat alles bestuurd wordt vanuit een computer. Dat biedt eindeloos veel mogelijkheden van het langzaam afremmen en optrekken van de treinen, tot het maken van een sporenplan, waarin treinen automatisch hun weg zoeken zonder te botsen. Dat daarbij verlichting en wissels en seinpalen vanzelf omgezet worden is dan een logisch gevolg. Een hele stap dus, want er moest een nieuwe baan worden gebouwd en de oude afgebroken. Tevens vergde dat een forse financiele investering, want alles moest nieuw worden aangschaft, maar ook moest er kennis vergaard worden. Gelukkig waren er een paar bevriende verenigingen, die al wat verder waren en waar we ons licht op konden steken. Door een stel enthousiastelingen is het verbazend snel opgepakt en er is nu ruim voldoende kennis aanwezig om de digitale baan uitgebreid te laten functioneren.

Hulp.

Mocht je zelf bezig zijn met modelspoorbouw en je loopt tegen een probleem, waarschijnlijk kunnen we je wel helpen op de clubavond, maandagavond. Loop gerust even binnen met je vragen, of kom gewoon even kijken en kletsen over deze geweldige hobby.

De modelspoorhobby in de praktijk beoefend

De verenigingsbaan is een verplaatsbare  baan, opgebouwd uit z..g. modules die samen de baan vormen. Gekozen is voor een rechthoekige baan van ca. 8 x 4 meter, zodat er flink wat rijlengte is. We zijn begonnen, om het een en ander hanteerbaar te houden, met een kleine uitgave. We hebben de vier hoekbakken samengevoegd tot een werkende baan, waar de lange stukken later kunnen worden ingevoegd. Het geheel is ontworpen voor zowel tweerail, de oude gelijkstroom, (Fleischmann, Roco, Gutzold en Lima) alsmede voor drierail, voorheen wisselstroom, (Marklin). Deze twee systemen rijden naast elkaar op de baan, zodat er voor ieder de mogelijkheid is om met eigen materiaal op de verenigingsbaan te rijden. Op deze manier kunnen ook die mensen, die nauwelijks over een eigen ruimte kunnen beschikken, een lang gekoesterde  wens in vervulling laten gaan.

Met een verenigingsbaan kan men laten zien welke mogelijkheden er zoal op modelspoorgebied te vinden zijn. Tevens beantwoordt een baan een van de andere doelstellingen van de vereniging, namelijk het geven van meer bekendheid aan de modelspoorhobby. Ook aan de scenery, de omgeving van de spoorbaan, wordt veel aandacht besteed. Hierdoor wordt de realiteitsbeleving verhoogd.

Kennisverwerving binnen de vereniging

Het verwerven van kennis en ervaring kan ook worden verkregen door het raadplegen van een of meer vaktijdschriften op het modelspoorgebied. De vereniging heeft inmiddels een bescheiden aanvang gemaakt met de aanschaf van een aantal model-spoorvakbladen. Deze bladen zullen op den duur een wezenlijk onderdeel gaan vormen van de bibliotheek van de vereniging.