Startpagina

 

 

                                             De vereniging heeft de volgende bestuursleden:

 

                                                               Voorzitter:                    Wim Ringnalda

                                                               Secretaris                    Hans Elbrink

                                                               Penningmeester          Arie den Heijer         

                                                               Algemeen lid                Alle leden

                                           

                                                               Webmaster                  Hans Kistemaker

                                                                                                     webmaster@msvsprinter.nl  

Hier volgt een beknopte weergave van de algemene ledenvergadering van 2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op maandag 20 februari hebben we onze ledenvergadering gehouden. Samen hebben we teruggekeken naar het voorgaand jaar en de lijnen uitgezet voor 2017.

We zijn blij dat het voorbestaan van de modelspoorvereniging weer een jaar verzekerd is. Het overlijden van Jan Heidinga is een groot verlies. Zijn inbreng met betrekking tot landschapsbouw is van grote waarde geweest. We respecteren het besluit van Hans Kistemaker om zich als actief lid terug te trekken en zijn blij met zijn blijvende inbreng voor het onderhoud van onze website.

 

Daar tegenover staat de terugkeer van een oud lid en de komst van twee nieuwe leden. Daarmee blijft er voldoende basis voor het dekken van de vaste lasten van de vereniging. In het bestuur vindt een dubbele wisseling plaats. Wim Ringnalda volgt Gerard Klein Sprokkelhorst op als voorzitter. Arie den Heijer volgt Bert Mooij op als penningmeester. Ondergetekende blijft secretaris.

 

Het besluit om een kleine baan te bouwen (360 cm bij 240 cm) is heel juist geweest. Het resultaat was een perfecte demo-dag op de modelbouwbeurs op Urk in de laatste week van 2016.

Veel belangstelling, positieve reacties en uiteindelijk twee nieuwe leden. Daarmee hebben we voor 2017 nieuwe doelen gesteld voor de uitbouw en afwerking van deze baan. Er is een start gemaakt met een actief cursus plan vanuit eigen geledingen, het opzetten van thema avonden rondom aspecten van techniek en baanopbouw. Dit moet resulteren in een hernieuwde demo dag op Urk aan het eind van 2017 met een dan afgewerkte verenigingsbaan. Kortom meer dynamiek, bredere inbreng en deelname aan activiteiten en de mogelijkheid om meer extern met een verenigingsbaan te demonstreren. Voor belangstellenden: kom gerust een kijkje nemen op een woensdagavond in buurthuis Espelervaart aan de Atlantische Straat in Emmeloord.

 

Hans Elbrink

Secretaris MSV de Sprinter.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------